ជំនួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ក្នុងឱកាស ១)អបអរនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល២០២៣ ២)ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដើម្បីអនុវត្តន៍នូវអនុសារណយោគយល់គ្នា(

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប រួមមានឯកឧត្តមសាស្រ្ដាចារ្យបណ្ឌិត សួស សោភា សាកលវិទ្យាធិការរង ទទួលបន្ទុកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-រង លោក ហេង ប៉េង ព្រឹទ្ធបុរសរង មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច និងលោក យឹម រដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងមុខរបរ បានជំនួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក

ក្នុងឱកាស
១)អបអរនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសាកល២០២៣
២)ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដើម្បីអនុវត្តន៍នូវអនុសារណយោគយល់គ្នា(MOU) ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តទៅទៀតនាពេលខាងមុខ

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:089 292 168 / 098 292 168 / 090 292 168
Telegram: 089 292 168 (@AEUReceptionist)
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia
© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View