ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា

រសៀល_២៣ វិច្ឆិកា ២០២២…
និស្សិតចំនួន ១០១នាក់ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប <AEU> ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដោយទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ឯកឧត្ដម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ព្រមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញពីវាគ្មិនចំនួន ៣រូប នៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ប្រកបដោយជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗជូនដល់និស្សិត AEU ផងដែរ។
……………………………..
-រៀបចំដោយ៖ មហាវិទ្យាល័យ សង្គមសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច រួមជាមួយ មហាវិទ្យាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍័ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប។
-សហការរៀបចំដោយ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
-ទីកន្លែង៖ សាលប្រជុំនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
 
 

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:089 292 168 / 098 292 168 / 090 292 168
Telegram: 089 292 168 (@AEUReceptionist)
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia
© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View