សូមអបអរសាទរបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ជំនាន់ទី២០ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

សូមអបអរសាទរ​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់​វិញ្ញាសា​សរសេរ​នៃការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូលរៀន​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​មគ្គុទេស​ក៏ទេសចរណ៍​ថ្នាក់​តំបន់​ភ្នំពេញ​ និង​តំបន់​ជុំវិញ ជំនាន់​ទី២០​ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប។ សម័យ​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៩។

សូម​បេក្ខជន​ទាំង​អស់ដែល​បាន​ប្រឡង​ជាប់​វិញ្ញាសា​សរសេរ​ទាំង​អស់​នេះ មក​ធ្វើការ​ប្រឡង​ផ្ទាល់មាត់​ នៅថ្ងៃ​ទី០១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ អាស៊ី អឺរ៉ុប។ មក​ដល់​មណ្ឌល​ប្រឡង​នៅម៉ោង​ ៧៖៣០​នាទី​ព្រឹក ហើយ​សូម​បេក្ខជន​ទាំងអស់​ពិសារអាហារ​ពេល​ព្រឹក​ឱ្យ​បានរួចរាល់​ និង​សុំច្បាប់​ការងា​រចំនួន​០១ថ្ងៃ។ សូមអរគុណ!

Congratulations to the exam

Congratulations to the exam

Congratulations to the exam

#826, kammpuch Krum Blvd Teuk Laak I, Khan Toul Kok, Phnom Penh-Kingdom of Cambodia, Postal Code: 12156
Phone:(855)23 998 124 / 15 72 00 72
Email:info@aeu.edu.kh / www.facebook.com/aeucambodia

© 2018 Asia Euro University, All Rights Reserved

Desktop View